Friday, November 13, 2015

யாழ்,முஸ்லிம் ஒன்றுகூடல்(UK)இனிய நல் வாழ்த்துக்கள்

ஐக்கிய ராஜ்யம் வாழ் யாழ் முஸ்லிம் சமூக ஒன்றுகூடல் நிகழ்வு இனிதே இடம்பெற எமது மண்வாசனை கலந்த உறவுகளுக்கான வாழ்த்துக்கள்
யாழ் மண்ணிலே தேன்கூடு போல் வாழ்ந்த எம் முஸ்லிம் சமூகம் தனது தாய்மண்ணில் இருந்து இனச்சுத்திகரிப்புக்குள்ளாகி வெளியேற்றப்பட்டு சமூகச்சிதைவுக்குக்ளாக்கப்பட்டது
1990 ஒக்டோபர் 30 ன் பின் யாழ்,முஸ்லிம் சமூகத்தின் வாழ்வானது
""""இலங்கை முழுவதும் எம் தேசம்
உலகம் முழுவதும் எம் சஞ்ஞாரம்"""""" _என்றாகி விட்டாலும்  இவ்வாறான ஒன்றுகூடல்கள்  எம் சமூகத்தின் பசுமையான நினைவுகளை மீட்டுக்கொள்ளவும்,நண்பர்களை சந்தித்து கொள்ளவும், சமூகத்திற்கான நற்செயற்திட்டங்களை வகுக்கவும் வழி சமைக்கின்றது.சிறீலங்காவிலே செடோ அமைப்பும்,ஐக்கிய ராஜ்ஜியத்திலே ஜேம்ஏ அமைப்பும் வருடாந்தம் யாழ் முஸ்லிம் ஒன்றுகூடல் நிகழ்வுகளை நடத்திக்கொண்டு வருகின்றன.இவ்விரண்டு அமைப்புக்களும் தமக்குள்ளே தெளிவான நட்புறவோடு செயற்பட்டு வருகின்றன.
செடோவின் பாரிய செயற்திட்டமான ""Yaal Osmaniya Garden"" திட்டத்திற்கான 5 ஏக்கர் காணிக்கான நிதியளித்தவர்கள் லண்டன் வாழ் யாழ் முஸ்லிம் சமூகமே(JMA-UK) பள்ளிவாசல்,அடக்கஸ்தலம்,மைதானம்,தொழில்நுட்பக் கல்லூரி என ஒரு தொகுதித் திட்டமான செடோ அமைப்பின் யாழ் ஒஸ்மானியா கார்டன் செயற்திட்டத்தில் பள்ளிவாசல் வேலைகள் நிறைவுறும் நிலையில் உள்ளது (தனிப்பட்டவரின் நிதி ஊடாகமைதானம் சுமார் பத்து வருடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் சீரமைக்கப்படுகின்றது இதற்கும் ஓரளவு நிதி JMA(Uk) அமைப்பினால் அளிக்கப்பட்டது. தொழில்நுட்பக் கல்லூரி தொகுதிக்கான அங்கீகாரம் ஒரு நிறுவனத்தினூடாக கிடைத்துள்ளது.அடக்கஸ்தலம் பயன் பாட்டுக்குள்ளாகி இதுவரை 140 க்கும் மேற்பட்ட ஜனாஸாக்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன.இதன் பாக்கியங்கள் லண்டன் வாழ் யாழ் முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு இம்மையிலும்,மறுமையிலும் கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கும்.
JMA(UK) அமைப்பானது சென் வருடம் யாழ் போதனா வைத்தியசாலைக்கு ஒரு தொகுதி wheel Chair களையும் அன்பளிப்பா வழங்கி இருந்தது,மேலும் சிறுகைத்தொழிலுக்கான உதவிகள்,நோயாளர்களுக்கா சிகிச்சைக்குரிய உதவிகள்,திருமண உதவிகள்,கல்விக்கான ஊக்குவிப்பு நிதி உதவிகள் எ பல்வேறு உதவிகளையும் லண்டன் வாழ் யாழ் முஸ்லிம் சமூகம் மேற்கொண்டு வருகின்றது.
வேர்களோடு தாயகத்தின் உறவுகளை விடுதலை புலிகள் அறுத்தாலும்
விழுதுகளாய் நாம் துளிர் விட்டு சமூகமாய் உயிர்த் தெழுவோம்,நீர்த்த சாம்பல் மேட்டில் இருந்து உயிர்த்தெழும் பீனிக்ஸ் பறவையைப்போல்
நாம்,யாழ் முஸ்லிம் சமூகம் ,வடக்கும் எமது தாயகமே வாழ்க JMA(UK) யின் நாமம்,வளர்க அதன் சேவைகள்.

Wednesday, November 11, 2015

பாராளுமன்ற நிலையியற்கட்டளைகள்

நிலையியற் கட்டளைகள்

பாராளுமன்ற கூட்டங்களின் போது நிலையியற் கட்டளை மீறப்பட்டது என உறுப்பினர்கள் இடைமறிப்பதும்,அதனூடாக கூட்டம் ஒத்தி வைக்கப்படுவதும் என படி த்திருப்பீர்கள் இலங்கை பாராளுமன்ற கூட்டங்களில் அதிகமாக ஒழுங்குப்பிரச்சினையை எழுப்பிய சாதனையாளர் என்ற புகழ் முன்னால் உறுப்பினர் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் அவர்களையே சாரும்.இனி பாராளுமன்ற நிலையியற் கட்டளைகள் என்ன என பார்ப்போம்.

பாராளுமன்ற நிலையியற் கட்டளைகள் எனப்படுவது உடன்பட்ட விதிகளாகும். இவற்றின் கீழ் நடைமுறைகள், விவாதம் மற்றும் சபையினுள் உறுப்பினர்களது நடத்தை என்பன ஒழுங்கமைக்க்ப்ப்பட்டுள்ளன. நிலையியற் கட்டளைகளின் பிரதான நோக்கமானது, பாராளுமன்றத்தினை சீரான அமைதியுடைய, காத்திரமான செயற்பாட்டுக்குத் தேவையான நடவடிக்கைகளை கொண்டு இயங்க வகுத்துரைப்பதாகும். நிலையியற் கட்டளைகள் பாராளுமன்ற நடவடிக்கைகளின் மிக முக்கியமான மூல ஆதார ஏடாகவும் மற்றும் விவாதங்களுக்கு அதிக சந்தர்ப்பம் அளிப்பனவாகவும், பரிசீலனையின் பின்பு தீர்மானங்களை மேற்கொள்வதற்கான வாய்ப்பினை வழங்குவனவாகவும் உள்ளன. இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பின் கீழ் நிலையியற் கட்டளைகளுக்கு விதிகளுக்கான அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பாராளுமன்ற நூல் நிலையத்தில் காணப்படுகின்ற பதிவுகளின்படி நிலையியற் கட்டளைகளின் முதலாவது தொகுதி அப்போதைய சட்டவாக்கச் சபையினால் 1912ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. அப்போதைய பிரித்தானிய பாராளுமன்றத்தை இவை அடிப்படையாகக் கொண்டமைந்தன. அதன் பின்னர் பாராளுமன்ற வரலாற்றிலே பல்வேறு கட்டங்களிலே அத்தகைய புதிய நிலையியற் கட்டளைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன.

பாராளுமன்றத் தீர்மானத்தின் மூலம் நிலையியற் கட்டளைகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யலாமென இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் 1978ஆம் ஆண்டு அரசியலமைப்பின் 74ஆம் உறுப்புரை குறிப்பிடுகின்றது. முன்னர் நடைமுறையில் இருந்த நிலையியற் கட்டளைகளுக்குப் பொருத்தமான மாற்றங்களை மேற்கொண்டு, தற்போது நடைமுறையிலுள்ள நிலையியற் கட்டளைகள், 1978ஆம் ஆண்டு அரசியலமைப்பின் கீழ் கட்டமைக்கப்பட்டு, 1979ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டன. சபையினால் காலத்திற்குக் காலம் நிலையியற் கட்டளைகளுக்குத் திருத்தங்கள் கொண்டுவர முடியும். 123ஆம் நிலையியற் கட்டளையின் கீழ், நிலையியற் கட்டளைகள் குழுவொன்று நியமிக்கப்படல் வேண்டும்.

 

இக்குழுவானது சபாநாயகர் பிரதிச் சபாநாயகர், குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் மற்றும் தெரிவுக் குழுவால் நியமிக்கப்படும் வேறு ஆறு உறுப்பினர்களை உள்ளடக்கியதாகக் காணப்படும். பாராளுமன்றத்தின் அலுவல் தொடர்பான நடைமுறை, ஒழுங்கு ஆகிய விடயங்களைப் பரிசீலிப்பதும், நிலையியற் கட்டளைகளில் திருத்தங்கள் அவசியமெனக் கருதுகின்ற விடயங்கள் தொடர்பான விதப்புரைகளை மேற்கொள்வதும் நிலையியற் கட்டளைகள் குழுவின் பணியாகும். எந்த ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் திருத்தங்களை மேற்கொள்வதற்கான பிரேரணைகளை அவை தொடர்பான முன்னறிவித்தலுடன் குழுவிற்கு ஆற்றுப்படுத்தலாம். குழுவானது அவற்றைப் பரிசீலனை செய்து தனது அறிக்கையில் உள்ளடக்கலாம். இவ்வறிக்கையானது முறையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்காகச் சபையில் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.

 

பொதுத் தேர்தல் ஒன்றின் பின்னர் நடைபெறும் முதலாவது கூட்டத்தின்பொழுது மேற்கொள்ளப்படவேண்டிய நடைமுறைகள், உறுப்பினர் இருக்கை ஒழுங்கு, சபாநாயகர், பிரதிச் சபாநாயகர், குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் ஆகியோரைத் தெரிவு செய்தல், புதிதாகத் தெரிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்களுக்கான சத்தியப்பிரமாணம் அல்லது உறுதிப்பிரமாணம், கூட்டங்களுக்கான திகதி, நேரம் ஆகியவற்றை நிர்ணயித்தல் போன்றவற்றை ஒழுங்குபடுத்துவதாகத் தற்போதைய நிலையியற் கட்டளைகள் தொகுதி காணப்படுகிறது. கூட்ட நடப்பெண், பாராளுமன்ற அலுவல்கள் போன்றனவும் கூட நிலையியற் கட்டளைகள் மூலமாகக் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. அவசரச் சட்டமூலங்களுக்கான நடைமுறைகள், தனியார் உறுப்பினரின் சட்டமூலம், ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், வாக்களித்தல் போன்றனவும் நிலையியற் கட்டளைகளில் விதித்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. விவாதத்திற்கான ஒழுங்கு விதிகள், பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றும் உறுப்பினர்களுக்கான விதிகள், உரையாற்றா உறுப்பினர்களுக்கான விதிகள் மற்றும் பாராளுமன்றத்தில் ஒழுங்கு போன்ற விடயங்களை நிலையியற் கட்டளைகள் தெளிவாக நெறிப்படுத்துகின்றன.

 

சனாதிபதி, நீதிபதிகள் மற்றும் ஏனைய உயரதிகாரிகள் ஆகியோருக்கெதிரான குற்றப் பிரேரணையின்பொழுது கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நடைமுறைகள் தொடர்பாக நிலையியற் கட்டளைகளில் திட்டவட்டமாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறே, பாராளுமன்றச் செயலாளர் நாயகம், கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி, தேர்தல்கள் ஆணையாளர், நிர்வாகத்திற்கான பாராளுமன்ற ஆணையாளர் ஆகியோரை அவர்களின் பதவியிலிருந்து அகற்றுவது தொடர்பான ஏற்பாடுகளும் அவற்றில் உள்ளன.

 

முழுப் பாராளுமன்றக் குழு, தெரிகுழுக்கள், ஆலோசனைக் குழுக்கள் மற்றும் சிறப்பு நோக்கங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட சபைக் குழு, தெரிவுக் குழுக்கள், நிலையியற் கட்டளைகள் குழு, பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு, அரசாங்கக் கணக்குக் குழு, அரசாங்கப் பொறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழு, பொது மனுக் குழு, சிறப்புரிமைகள் மற்றும் உயர் பதவிகள் பற்றிய குழு போன்றவற்றின் அலுவல்களை நடத்துவதற்கான வழிகாட்டல்களை நிலையியற் கட்டளைகள் கொண்டுள்ளன.

 

தேவையானபொழுது பிரேரணையொன்றின் மூலம் நிலையியற் கட்டளைகளை இடைநிறுத்திவைக்கும் அதிகாரம் சபைக்கு உண்டு. சபையில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள விடயங்கள் தொடர்பாக நிலையியற் கட்டளைகளில் எதுவும் குறிப்பிடப்படாதவிடத்து, அவ்விதமான விடயங்களைச் சீராக்குவதற்குரிய எஞ்சிய அதிகாரம் சபாநாயகருக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது

Friday, November 6, 2015

ACJU Vs. ACTJ

         ACJU vs ACTJ அறிக்கைகளும் ,எமது உணர்வுகளும்
########-----########
அண்மைய நாட்களில் ACJU:,ACTJ, விடுகின்ற அறிக்கைகள்,அனுப்புகின்ற கடிதங்கள்,அதையொட்டி வேறுசிலரின்அறிக்கைகளஎன்பன எனக்குள் ஏற்படுத்திய உணர்வலைகள் இப்பதிவினை வெளியிட வைத்துள்ளது  முரண்பாடுகளும்,கருத்து வேறுபாடுகளும் உலகில் மனித வாழ்க்கை இருக்கும் வரைஎல்லாவிடயங்களிலும் இருக்கும் இது இயற்கையின் உலகப் பொதுநியதி. இது தவிர்க்க முடியாத ஒரு விடயம்.இதற்குள் சிக்கி நமது சமூகம் சிதைவை சந்திப்பதற்கு முன்
தேவையான ஒருகலந்துரையாடலுக்கான களம்,சகல சந்திப்புக்களுக்குமான ஒரு அறை இருக்க வேண்டும்.நிராகரிப்பதும் முரண்பட்டு விலகிநிற்பதும்,தொடர்புகளைதுண்டித்துப்பதும்அறிக்கை,மறுப்பறிக்கை என வெளியிடுவதும், மூன்றாம் தரப்பினருக்கு காட்டிகொடுப்பதும்,அத்தகையவர்களை ஏவி விடுவதும் ஆரோக்கியமான பாதையல்ல, இவ்வாறு முரண்பட்டு நிற்பதும்,அறிக்கை,மறுப்பறிக்கை என வெளியிடுவதும் என்பதானது,நீண்டகால அவதானிப்பில் சாதாரண மக்கள்எல்லாஜமாஅத்களையும்விட்டு விலகிச்செல்லவும்,உயர்சபைகள் மீதான நம்பிக்கையை இழந்து அவற்றிற்கு கட்டுபடாமல் ஒரு புதிய சமூக வாழ்க்கை ஒழுங்குமுறைக்குள் வாழவும்என்றநிலைமையை தோற்றுவிக்கும்  அவ்வாறான ஒரு சமூகநிலை உருவாகுவதற்கு முன்னர் முஸ்லிம் சமூக சிந்தனையாளர்கள் விழித்துகொள்ளவேண்டும்இன்று எழுந்துள்ள இந்த முரண்பாடும் ,அறிக்கைகளும் நமக்கு புதியவை அல்ல ,இதற்கு முன்னரும் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில்,வெவ்வேறுஅமைப்புக்களுக்குள்,ஜமாஅத்களுக்குள்,இதைவிடமோசமாக,பள்ளிவாசலுக்குள்ளாகவும்,வெளியாலும்எனஅடிதடிகள்,எரிப்புக்கள்,எதிரெதிர் அறிக்கைகள் எனகண்டிருக்கின்றோம்,நேரடியாக அனுபவித்தும் இருக்கிறோம் ஆனால் அன்றையகாலமும்,நம்மைச்சுற்றியிருந்த களநிலையும் வேறு ,
இன்றைய காலமும் களநிலையும் வேறு.எப்போது இந்த சமூகம் சறுக்கும், தள்ளி வீழ்த்தி விடுவோம் என ஒரு கூட்டம் நம்மை சுற்றி வளைத்து நிற்கிறது.இந்தத்தளத்தில் இருந்துதான் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் சீர்திருத்த த்திற்கான பாதையை உருவாக்க வேண்டும்
இயக்கவெறியும்,உயர்சபைகளின் பக்கச்சார்பானதும்,மேலாதிக்க கர்வமும் கொண்ட செயற்பாடும் என்ற கசப்பான உண்மைகள் நமக்குள் முனுமுனுக்கின்ற விடயமாக இருக்காமல் சிந்தனையாளர்களின் கலந்துரையாடல் தளத்திற்கு முன் வைக்கப்பட்டு தீர்வுகள் எட்டப்பட வேண்டும்,என்ன விலை கொடுத்தும் ஒற்றுமை நிலைநிறுத்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்
இயக்கங்களுக்கொரு பள்ளிவாசல்,இயக்கங்களுக்கொரு மத்ரஸா ,இயக்கங்களின் ஆளுமையுள்ள ஊர்கள் என்ற நிலைமைகள் மாற்றப்பட வேண்டும்
சமூகசிந்தனையாளர்களேஇந்த மாற்றத்தை உருவாக்குவது இலகுவான விடயமல்ல எந்த இயக்கங்களும்,ஜமாஅத்களும்,உயர்சபைகளும் விட்டுக்கொடுப்புக்கும்,தாராள சிந்தனை மாற்றத்திற்கும் உடனடியாக சம்மதிக்கப் போவதுமில்லை.
ஆனால் சிந்தனையாளர்கள் ஒன்றுகூடி தமக்குள் ஒரு கலந்துரையாடல் தளத்தை உருவாக்கிக் கொண்டு அத்தகைய சிந்தனயை  மக்கள் மத்தியிலும் விதைத்துக் கொண்டு ஒற்றுமைக்கான படிகளை ஒவ்வொன்றாக கட்ட வேண்டும். இங்கே சிந்தனையாளர்களின் கொள்கைக்கும் வழிமுறைகளுக்கும் ஆதரவான அழுத்தங் கொடுக்கக் கூடிய ஒரு மக்களணியும் இருக்கும், இயங்கும் நிலையிலேயே இயக்கங்கள்,ஜமாஅத்கள்,உயர்சபைகள் என்பன ஒற்றுமைக்கான கலந்துரையாடல்தளத்திற்கு வருவார்கள்.
                   முடிவாக சமூக சிந்தனையாளர்களே இன்னும் ஓரிரு நாட்களுக்குள் நமது சமூகத்திற்குள்வரஇருக்கின்றஅறிக்கைகளும்,கருத்துக்களும் ஆரோக்கியமாக இருக்கபோவதில்லை.
எனது இந்த பதிவை பத்திரிகைகளில் வெளியிடுவதைவிட இவ்வாறான சமூக வலைத்தள குழுமங்களுக்குள் பதிவிடுவது வினைத்திறன் உடையதாக இருக்கும் என நம்புகிறேன்
சமூகவலைப் பதிவுகள் எகிப்திலும்,டுனீசியாவிலும் புரட்சிகளை உருவாக்க வழிசமைத்ததென்றால் ,நமது சமூகவலை பதிவுகளும் ஒரு சமூக மாற்றத்தை உருவாக்க வித்திடட்டும்.
நல்லாட்சியை கொண்டுவர ஒரு சிந்தனை கொண்ட குழு முன் வந்தது போல்,நமது சமூக மாற்றத்திற்கும் ஒரு சிந்தனையாளர் குழு உருவாகட்டும்.
மாற்றத்தை நோக்கிய பயனத்தை ஆரம்பிப்போம்
நன்றி. ajmalsedo@gmail.com

Saturday, October 31, 2015

ஒவ்வொரு தமிழரும் பொறுப்புக் கூற வேண்டும்

வடக்கு முஸ்லிம்களின் வெளியேற்றம் பற்றிய கூட்டத்தில் யாழ்,மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சட்டத்தரணி சுமேந்திரனின் நியாயமான உரை
வடக்கில் இடம்­பெற்ற ஒரு சோக­மான சம்­ப­வத்தை இன்று நாம் நினைவு கூறு­கின்றோம். வடக்கில் இருந்த முஸ்லிம் மக்கள் வெளி­யேற்­றப்­பட்டு முஸ்லிம் இன சுத்­தி­க­ரிப்பை மேற்­கொண்டு இன்­றுடன் 25 வரு­டங்­க­ளா­கியும் அந்த விட­யங்கள் மாற்­றி­ய­மைக்­கப்­ப­டாது இன்றும் பழைய விட­யங்­களை நினை­வு­கூரும் நிலைமை மட்­டுமே உள்­ளது. அவ்­வா­றான ஒரு சூழ்­நி­லையில் இன்று நான் யாழ் மாவட்­டத்தை பிர­தி­நி­தித்­து­வப்­ப­டுத்தும் மக்கள் பிர­தி­நி­தி­யாக வெட்­கப்­ப­டு­கின்றேன். வடக்கில் நிகழ்ந்த இந்த சம்­பவம் தமிழ் முஸ்லிம் மக்­களின் உற­வோடு தொடர்­பு­பட்ட ஒன்­றாகும். ஆகவே இந்த விட­யங்கள் குறித்து தமிழ் மக்­க­ளி­னதும் தமிழ் அர­சியல் தலை­மை­க­ளி­னதும் நிலைப்­பாட்டை தெளி­வாக கூற­வேண்­டிய கடமை எனக்கு உள்­ளது.

வடக்கில் இருந்து முஸ்லிம் மக்கள் வெளி­யேற்­றப்­பட்ட நிலையில் முஸ்லிம் மக்கள் மீண்டும் வட­ப­கு­திக்கு திருப்பி அனுப்­பப்­படும் வரையில் தான் வடக்கில் காலடி எடுத்து வைக்­க­மாட்டேன் என தமிழர் விடு­தலை கூட்­ட­ணியின் அப்­போ­தைய தலைவர் சிவ­சி­தம்­பரம் குறிப்­பிட்டார். அந்த வாக்­கு­று­தியை அவர் இறு­தி­வரை காப்­பாற்­றினார். இறு­தியில் அவ­ரது உடல் மட்­டுமே யாழ்ப்­ப­ணத்­திற்கு கொண்­டு­வ­ரப்­பட்­டது. எமது அர­சியல் நிலை­மைகள் அவ்­வாறு இருந்­தாலும் தமிழ் மக்கள் ஒட்­டு­மொத்­த­மாக இந்த காரி­யத்­திற்கு எதிர்ப்பு தெரி­வித்து முஸ்­லிம்­களை காப்­பாற்ற முயற்­சித்­தி­ருந்தால் விடு­தலைப் புலி­க­ளினால் இவ்­வா­றா­ன­தொரு காரி­யத்தை செய்­தி­ருக்­க­மு­டி­யாது. ஆகவே இவ்­வா­றா­ன­தொரு துர­திஷ்­ட­வ­ச­மாக சம்­பவம் நடை­பெற்­ற­மைக்­கான பொறுப்பை ஒவ்­வொரு தமி­ழரும் ஏற்­றுக்­கொள்ள வேண்டும் என்­பது எனது தனிப்­பட்ட கருத்­தாகும்.

தமிழ் அர­சியல் தலை­வர்கள் பலர் இந்த சம்­ப­வத்­துக்­காக மனிப்­புக்கோ­ரி­யி­ருந்­தாலும் கூட வடக்கில் முஸ்லிம் மக்கள் மீண்டும் குடி­யேறி வாழ்­வ­தற்­கான சரி­யான பங்­க­ளிப்பை தமிழ் மக்கள் செய்­ய­வில்லை என்ற ஆதங்கம் முஸ்லிம் மக்கள் மத்­தியில் தொடர்ச்­சி­யாக உள்­ளது. அது உண்­மையுமாகும். ஆகவே தமிழ் மக்­களின் சார்­பாக சில விட­யங்­களை முஸ்­லிம்கள் மத்­தியில் எடுத்து விளக்க நான் விரும்­பு­கின்றேன். அதா­வது எங்­க­ளது மக்­களின் இனப்­ப­டு­கொலை தொடர்பில் சர்­வ­தேச தரப்பில் குர­லெ­ழுப்ப நினை­கின்றோம். ஆனால் அந்தக் குரல் முழு­மை­யாக சர்­வ­தேச மட்­டத்தில் செல்­லாது தடைப்­ப­டவும் இது ஒரு கார­ண­மாகும். அதா­வது எங்­க­ளது நிலத்தில் இருந்த முஸ்­லிம்­களை இன சுத்­தி­க­ரிப்பு செய்­தமை இதற்கு பிர­தான கார­ண­மென பல தட­வைகள் நான் தெரி­வித்­துள்ளேன். இவ்­வாறு நான் கூறும் சந்­தர்­பங்­களில் எமது கட்­சியின் ஒரு­சில தரப்பில் இருந்து எதிர்ப்­புகள் எழுந்­தன. அதா­வது இவ்­வா­றான கருத்­துக்­களை பரப்­பினால் எமது மக்கள் மத்­தியில் உங்­களின் பிர­தி­நி­தித்­துவம் குறை­வ­டைந்­து­விடும் என்றும் தெரி­வித்­தனர். ஆனால் நான் அதற்­காக அஞ்­ச­வில்லை. தொடர்ந்தும் அந்த கருத்­துக்­களை எமது மக்கள் மத்­தியில் தெரி­வித்து வந்தேன். எனினும் இந்த கருத்­துக்­களை விளங்­கிக்­கொண்ட தமிழ் மக்கள் எனது கருத்­துக்­களை தெளி­வாக விளங்­கிக்­கொண்டு என்னை பாரா­ளு­மன்றம் வரையில் அனுப்­பி­யுள்­ளனர்.

ஆகவே இது­வ­ரையில் எனது உரையில் தமிழ் மக்கள் செய்­தி­ருக்க வேண்டும் என்ற சில விட­யங்­களை தெரி­வித்தேன். ஆனால் இப்­போது அதை­விட ஒரு மாறு­பட்ட கருத்தை நான் தெரி­விக்க விரும்­பு­கின்றேன். இந்தக் கருத்­துக்­களை கேட்­ப­தற்கு சில­ருக்கு கஷ்­ட­மாக இருந்­தாலும் தமிழ் மக்­களின் குர­லாக சில­வற்றை வெளிப்­ப­டுத்­தலாம் என நினைக்­கின்றேன்.

நாங்கள் நல்­லி­ணக்­கத்தை மேற்­கொள்­வ­தானால் அதற்­கான முதற்­கட்­ட­மாக எமது தவ­று­களை உணர்ந்து அவற்றை திருத்­திக்­கொள்ள வேண்டும். அபோ­துதான் நல்­லி­ணக்­கத்தின் இரண்­டா­வது படிக்கு செல்ல முடியும். ஆகவே இப்­போது வரையில் இரண்டு தரப்­பிலும் எழுந்­துள்ள பிரச்­சி­னை­க­ளுக்கு சில முக்­கிய கார­ணி­களும் உள்­ளன. தமிழ் மக்­களின் எண்­ணங்­க­ளாக இவை தொடர்ந்தும் பர­வி­வ­ரு­கின்­றன. அதா­வது முஸ்லிம் மக்­களால் எமது மக்­க­ளுக்கு ஏற்­பட்ட அநீ­தி­களை முஸ்லிம் தலை­வர்கள் கவ­னத்தில் கொள்­ளா­தது ஏன் என்ற கேள்வி தமிழர் மத்­தியில் உள்­ளது. முஸ்லிம் மக்கள் ஏற்­றுக்­கொள்ள வேண்டும் என்று கூறும் சில விட­யங்கள் உள்­ள­போ­திலும் முஸ்லிம் தலை­மைத்­து­வத்­துக்கு எதி­ரான சில விட­யங்கள் தமிழ் மக்கள் மத்­தியில் உள்­ளன. குறிப்­பாக இலங்­கையில் இடம்­பெற்ற தமிழர் இன அழிப்பை சுட்­டிக்­காட்டி ஐக்­கிய நாடுகள் சபையில் நாம் தெரி­வித்த சந்­தர்ப்­பத்தில் அது தொடர்பில் கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு ஜெனி­வாவில் பேசப்­பட்ட சந்­தர்ப்­பத்தில் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்­கி­ரஸின் தலைவர் அமைச்சர் ஹக்கீம் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரி­விக்கும் அர­சாங்க பிர­தி­நி­தி­யாக அங்கு சென்று விசா­ர­ணை­களை தடுக்கும் வகையில் கருத்­துக்­களை தெரி­வித்தார். ஆனால் தம்­புள்ளை, அளுத்­கம பகு­தி­களில் முஸ்­லிம்கள் தாக்­கப்­பட்­ட­போது அந்த செயற்­பா­டு­க­ளுக்கு எதி­ராக எழுத்­து­மூல முறைப்­பாட்டை அவர் ஐக்­கிய நாடுகள் பேர­வையில் சமர்ப்­பித்­தி­ருந்தார். இந்த செயற்­பாட்டை தமி­ழர்கள் ஒரு காட்­டிக்­கொ­டுப்பு செய­லா­கவே கரு­து­கின்­றனர்.

அதேபோல் நல்­லாட்சி மலர்ந்­துள்­ளது, நல்ல மாற்றம் ஏற்­பட்­டுள்­ளது என தெரி­விக்­கின்­றனர். அப்­ப­டி­யென்றால் முன்­னைய அர­சாங்கம் தீயது என்­பது தெளி­வாகத் தெரி­கின்­றது. அந்த தீய அர­சாங்­கத்­திலும் முஸ்லிம் தலை­மைகள் இறு­தி­வ­ரையில் இருந்து அமைச்­சர்­க­ளாக செயற்­பட்­ட­னரே அவ்­வாறு இருக்­கையில் இப்­போது மாற்றிக் கதைக்­கின்­றனர் என்ற குழப்பம் மக்கள் மத்­தியில் உள்­ளது. ஆகவே இவை அனைத்தும் மக்கள் மத்­தியில் குழப்­பத்­தையும் சந்தேகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. நான் இந்த கசப்பான உண்மைகளை தெரிவிக்க முக்கிய காரணம் என்னவென்றால் நாம் இரண்டு சமூகத்தினரும் நல்லிணக்கத்துடன் முன்செல்ல வேண்டுமாயின் இந்த உண்மைகளை அனைவரும் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். சில உண்மைகள் வெளிவரவேண்டும். அவ்வாறு இவற்றை மறைத்து ஒருபோதும் தமிழ் முஸ்லிம் சமூகம் ஒன்றினைந்து செயற்பட முடியாது.

ஆகவே தமிழ் மக்கள் விட்ட தவறுகள், அவர்கள் செய்த அநீதிகள் தொடர்பிலும் நான் எப்போதும் பேசுவேன். அதேபோல் முஸ்லிம் தலைமைகளும் தமது தவறுகளை உணர்ந்து செயற்பட வேண்டும். இல்லையேல் இந்த பிரச்சினை 25 ஆண்டுகள் அல்ல தொடர்ந்தும் பல காலம் இருக்கும்.